ZÄHLERSTAND der Webseite http://stattreisen-karlsruhe.de:   47112       http://counter.de-d.de/3135Besucher

REFERRER: (=über welche Links kamen die Besucher?) | Gratiscounter holen

Statistik:


ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL
Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:

Sonntag - Sunday:
Montag - Monday:
Dienstag - Tuesday:
Mittwoch - Wednesday:
Donnerstag- Tuesday
Freitag - Friday:
Samstag - Saturday:
14.34 %
15.75 %
15.02 %
14.69 %
14.4 %
14.12 %
11.65 %
(Anzahl / 37.11 = Höhe der Säulen in Pixeln)  max. 7422 Zugr.

SOMO DIMI DOFR SA

ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Zugriffe 2019 nach Monaten:    

JAN
0
FEB
0
MRZ
0
APR
0
MAI
0
JUN
0
JUL
0
AUG
0
SEP
0
OKT
0
NOV
0
DEZ
0

Statistiken: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Summe aller Webseitenaufrufe 2019: 0

Tage und Zugriffszahlen / Seitenaufrufe pro Tag, nach Datum:    

Im Durchschnitt: 27.2 Zugriffe pro Tag; höchste Zugriffszahl / Maximum: 87 Zugriffe pro Tag (am 28.06.18)

01.01.18:   21  
02.01.18:   18  
03.01.18:   33  
04.01.18:   40  
05.01.18:   28  
06.01.18:   14  
07.01.18:   24  
08.01.18:   29  
09.01.18:   30  
10.01.18:   46  
11.01.18:   43  
12.01.18:   24  
13.01.18:   19  
14.01.18:   12  
15.01.18:   32  
16.01.18:   29  
17.01.18:   20  
18.01.18:   30  
19.01.18:   19  
20.01.18:   18  
21.01.18:   14  
22.01.18:   27  
23.01.18:   19  
24.01.18:   38  
25.01.18:   27  
26.01.18:   43  
27.01.18:   17  
28.01.18:   26  
29.01.18:   28  
30.01.18:   35  
31.01.18:   36  
01.02.18:   31  
02.02.18:   23  
03.02.18:   21  
04.02.18:   16  
05.02.18:   17  
06.02.18:   20  
07.02.18:   20  
08.02.18:   17  
09.02.18:   21  
10.02.18:   23  
11.02.18:   13  
12.02.18:   12  
13.02.18:   14  
14.02.18:   23  
15.02.18:   20  
16.02.18:   13  
17.02.18:   14  
18.02.18:   7  
19.02.18:   20  
20.02.18:   31  
21.02.18:   23  
22.02.18:   36  
23.02.18:   31  
24.02.18:   13  
25.02.18:   20  
26.02.18:   32  
27.02.18:   28  
28.02.18:   36  
01.03.18:   32  
02.03.18:   32  
03.03.18:   31  
04.03.18:   34  
05.03.18:   48  
06.03.18:   35  
07.03.18:   34  
08.03.18:   39  
09.03.18:   37  
10.03.18:   34  
11.03.18:   31  
12.03.18:   25  
13.03.18:   25  
14.03.18:   22  
15.03.18:   36  
16.03.18:   30  
17.03.18:   36  
18.03.18:   24  
19.03.18:   44  
20.03.18:   34  
21.03.18:   47  
22.03.18:   36  
23.03.18:   33  
24.03.18:   39  
25.03.18:   33  
26.03.18:   17  
27.03.18:   25  
28.03.18:   33  
29.03.18:   33  
30.03.18:   47  
31.03.18:   22  
01.04.18:   26  
02.04.18:   37  
03.04.18:   22  
04.04.18:   46  
05.04.18:   35  
06.04.18:   32  
07.04.18:   25  
08.04.18:   31  
09.04.18:   23  
10.04.18:   29  
11.04.18:   33  
12.04.18:   33  
13.04.18:   39  
14.04.18:   22  
15.04.18:   17  
16.04.18:   24  
17.04.18:   22  
18.04.18:   34  
19.04.18:   20  
20.04.18:   37  
21.04.18:   16  
22.04.18:   31  
23.04.18:   29  
24.04.18:   35  
25.04.18:   43  
26.04.18:   34  
27.04.18:   24  
28.04.18:   22  
29.04.18:   30  
30.04.18:   43  
01.05.18:   33  
02.05.18:   30  
03.05.18:   21  
04.05.18:   39  
05.05.18:   33  
06.05.18:   30  
07.05.18:   18  
08.05.18:   22  
09.05.18:   18  
10.05.18:   24  
11.05.18:   25  
12.05.18:   19  
13.05.18:   17  
14.05.18:   18  
15.05.18:   21  
16.05.18:   15  
17.05.18:   29  
18.05.18:   21  
19.05.18:   12  
20.05.18:   25  
21.05.18:   29  
22.05.18:   24  
23.05.18:   24  
24.05.18:   42  
25.05.18:   28  
26.05.18:   26  
27.05.18:   31  
28.05.18:   33  
29.05.18:   35  
30.05.18:   30  
31.05.18:   26  
01.06.18:   22  
02.06.18:   21  
03.06.18:   18  
04.06.18:   32  
05.06.18:   20  
06.06.18:   19  
07.06.18:   21  
08.06.18:   20  
09.06.18:   31  
10.06.18:   27  
11.06.18:   23  
12.06.18:   24  
13.06.18:   38  
14.06.18:   24  
15.06.18:   25  
16.06.18:   18  
17.06.18:   24  
18.06.18:   29  
19.06.18:   18  
20.06.18:   23  
21.06.18:   12  
22.06.18:   19  
23.06.18:   18  
24.06.18:   38  
25.06.18:   54  
26.06.18:   50  
27.06.18:   35  
28.06.18:   87  
29.06.18:   57  
30.06.18:   2  
03.07.18:   1  
27.09.18:   1  
26.11.18:   1  


ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Zugriffe im Mittel verteilt nach Uhrzeiten:     (Anzahl / 11.15 = Länge der Säulen in Pixeln, max. 3718 px.)

0 bis 1 h:   1.47 %  
1 bis 2 h:   0.76 %  
2 bis 3 h:   0.59 %  
3 bis 4 h:   0.5 %  
4 bis 5 h:   0.48 %  
5 bis 6 h:   0.49 %  
6 bis 7 h:   1.02 %  
7 bis 8 h:   2.34 %  
8 bis 9 h:   4.41 %  
9 bis 10 h:   7.56 %  
10 bis 11 h:   7.89 %  
11 bis 12 h:   7.8 %  
12 bis 13 h:   6.81 %  
13 bis 14 h:   6.7 %  
14 bis 15 h:   6.27 %  
15 bis 16 h:   6.05 %  
16 bis 17 h:   5.69 %  
17 bis 18 h:   5.79 %  
18 bis 19 h:   5.06 %  
19 bis 20 h:   5.05 %  
20 bis 21 h:   5.09 %  
21 bis 22 h:   5.12 %  
22 bis 23 h:   4.24 %  
23 bis 24 h:   2.68 %  ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Länder / Domains:     (gezählt: 6 verschiedene)

BR:   536 2.25 %  
CH:   78 0.32 %  
COM:   651 2.73 %  
DE:   19428 81.64 %  
EDU:   484 2.03 %  
NET:   2618 11 %  

ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Verwendete Betriebssysteme:    

Apple Macintosh:   11987 45.13 %  
LINUX:   441 1.66 %  
Vista:   790 2.97 %  
WIN XP:   1935 7.28 %  
Windows 2003 Server:   62 0.23 %  
Windows 7:   9851 37.08 %  
Windows 8.1:   1309 4.92 %  
Windows 8:   185 0.69 %  

Verwendete Browser:    

Chrome:   7015 26.39 %  
Firefox:   16682 62.77 %  
Intern.Explorer:   2796 10.52 %  
OPERA:   83 0.31 %  

ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Verwendete Bildschirmauflösungen:     (gezählt: 20 verschiedene)

0320 Pixel:   714   2.68 %  
0360 Pixel:   1315   4.95 %  
0375 Pixel:   214   0.8 %  
0480 Pixel:   91   0.34 %  
0768 Pixel:   1862   7.01 %  
0800 Pixel:   175   0.65 %  
1024 Pixel:   1435   5.4 %  
1093 Pixel:   114   0.42 %  
1152 Pixel:   131   0.49 %  
1280 Pixel:   5988   22.54 %  
1344 Pixel:   228   0.85 %  
1360 Pixel:   131   0.49 %  
1366 Pixel:   3556   13.38 %  
1400 Pixel:   55   0.2 %  
1440 Pixel:   930   3.5 %  
1536 Pixel:   961   3.61 %  
1600 Pixel:   1711   6.44 %  
1680 Pixel:   2122   7.99 %  
1920 Pixel:   4570   17.2 %  
2560 Pixel:   255   0.96 %  

ZUGRIFFE AUFGESCHLÜSSELT IN: TAGE | WOCHENTAGE | MONATE | UHRZEITEN | LÄNDER | BETRIEBSSYSTEME | BROWSER | MONITORE: PIXEL

Hosts / Provider:   (gezählt: 112 verschiedene)
AFS.DE: 27 0.05 %  
ALICEDSL.DE: 278 0.61 %  
AM-GRUPPE.DE: 4 0 %  
ARBEITSAGENTUR.DE: 59 0.13 %  
ARCOR-IP.NET: 906 1.99 %  
ASU.EDU: 3 0 %  
BADENIA.DE: 4 0 %  
BELGACOM.BE: 2 0 %  
BELWUE.DE: 15 0.03 %  
BFINV.DE: 12 0.02 %  
BGV.DE: 25 0.05 %  
BOSCH.DE: 7 0.01 %  
BRUKER.DE: 5 0.01 %  
BSTAATSTHEATER.DE: 3 0 %  
BSZLEO.DE: 2 0 %  
BUND.DE: 143 0.31 %  
BVBS-WAN.DE: 14 0.03 %  
BWL.DE: 432 0.95 %  
CABLESURF.DE: 12 0.02 %  
CANTAMEN.DE: 4 0 %  
CISCO.COM: 20 0.04 %  
COLT.NET: 6 0.01 %  
COM.BR: 331 0.73 %  
CORPINTER.NET: 36 0.07 %  
D1-ONLINE.COM: 276 0.6 %  
DATEVNET.DE: 10 0.02 %  
DE: 17 0.03 %  
DEUTSCHEBAHN.COM: 60 0.13 %  
DHBW-KARLSRUHE.DE: 2 0 %  
DIRECT-ADSL.NL: 2 0 %  
EKIBA.DE: 52 0.11 %  
FELDMANN-ESSIG.DE: 4 0 %  
FIN-NRW.DE: 2 0 %  
FORCEPOINT.NET: 3 0 %  
FRAUNHOFER.DE: 13 0.02 %  
FREYWINKLER.DE: 2 0 %  
FZK.DE: 5 0.01 %  
GEMA.DE: 2 0 %  
GOOGLE.COM: 66 0.14 %  
HEALTH-AND-BEAUTY.COM: 2 0 %  
HELMUTFISCHER.COM: 2 0 %  
HISPEED.CH: 7 0.01 %  
HOTSPLOTS.NET: 3 0 %  
HS-KARLSRUHE.DE: 2 0 %  
HWS-PARTNER.DE: 3 0 %  
ICU.DE: 2 0 %  
INEXIO.NET: 4 0 %  
KABEL-BADENWUERTTEMBERG.DE: 4610 10.16 %  
KABEL-DEUTSCHLAND.DE: 55 0.12 %  
KABELBW.DE: 416 0.91 %  
KARLSRUHE.DE: 384 0.84 %  
KIT.EDU: 478 1.05 %  
KIVBF.DE: 103 0.22 %  
KLARTEXTMEDIA.DE: 9 0.01 %  
KLETT-BILDUNG.DE: 5 0.01 %  
KMKG.DE: 82 0.18 %  
KNET-KL.DE: 7 0.01 %  
KUNSTHALLE-KARLSRUHE.DE: 4 0 %  
LANDESMUSEUM.DE: 2 0 %  
MEDIAWAYS.NET: 583 1.28 %  
MNET-ONLINE.DE: 39 0.08 %  
MOOS.DE: 2 0 %  
NCTSI.DE: 2 0 %  
NET-HTP.DE: 3 0 %  
NET.BR: 203 0.44 %  
NETCOLOGNE.DE: 6 0.01 %  
NRW.DE: 3 0 %  
ONEANDONE.NET: 58 0.12 %  
OPERA-MINI.NET: 8 0.01 %  
PARITAET-KA.DE: 4 0 %  
PH-KARLSRUHE.DE: 2 0 %  
POLYTEC.COM: 13 0.02 %  
PPDI.COM: 2 0 %  
PR-SVC-EM2-013: 3 0 %  
PR-SVC-EM2-014: 14 0.03 %  
PRECITEC.DE: 3 0 %  
PRIMACOM.NET: 2 0 %  
PTV.DE: 51 0.11 %  
QSC.DE: 133 0.29 %  
ROESER-ONLINE.DE: 5 0.01 %  
SCHUHTRONIC.DE: 5 0.01 %  
SCHWABE.DE: 12 0.02 %  
SFR.NET: 11 0.02 %  
SKYDSL.DE: 4 0 %  
SKYTRON.DE: 8 0.01 %  
STADTMARKETING-KARLSRUHE.DE: 21 0.04 %  
STADTWERKE-KARLSRUHE.DE: 10 0.02 %  
SUPERKABEL.DE: 32 0.07 %  
SWISSCOM.CH: 10 0.02 %  
T-DIALIN.NET: 464 1.02 %  
T-IPCONNECT.DE: 7161 15.79 %  
TELEFONICA.DE: 821 1.81 %  
TELEKOM.AT: 2 0 %  
TELEMAXX.NET: 176 0.38 %  
TNLTD.NET: 2 0 %  
TROPOLYS.DE: 150 0.33 %  
UNASSIGNED: 10 0.02 %  
UNI-KARLSRUHE.DE: 130 0.28 %  
UNI-MANNHEIM.DE: 4 0 %  
UNITY-MEDIA.NET: 4 0 %  
UNITYMEDIA.BIZ: 8 0.01 %  
UNITYMEDIAGROUP.DE: 52 0.11 %  
VBL.DE: 6 0.01 %  
VDR.DE: 2 0 %  
VERSANET.DE: 320 0.7 %  
VODAFONE-IP.DE: 1600 3.52 %  
VODAFONE.DE: 308 0.67 %  
VSENET.DE: 7 0.01 %  
WANADOO.FR: 2 0 %  
WS: 6 0.01 %  
XS4ALL.NL: 6 0.01 %  
YOUR-SERVER.DE: 7 0.01 %  


Webseite: http://stattreisen-karlsruhe.de | ZÄHLER | REFERRER | HTML-CODE
Counter 3135Besucher made on Saturday, December 15, 2012 at 09:54:07 (CET for dslb-188-098-070-093.pools.arcor-ip.net - 188.98.70.93 - Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1